Chính sách bảo mật

Bằng việc cung cấp thông tin cá nhân để đăng ký sử dụng dịch vụ phần mềm của ExcelCRM, chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng đã trao niềm tin cho chúng tôi. ExcelCRM cam kết và đảm bảo: KHÔNG BAO GIỜ bán thông tin cho bên thứ ba.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Để đăng ký sử dụng dịch vụ của ExcelCRM, Quý khách hàng phải đăng ký tài khoản và cung cấp một số thông tin như: Tên doanh nghiệp, người liên hệ, số điện thoại, email. Những thông tin này sẽ giúp ExcelCRM liên hệ để tư vấn, phục vụ Quý khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.

2. Ứng dụng trên các thiết bị di động

 • Khi sử dụng các ứng dụng trên thiết bị di động. Quý khách hàng cần cung cấp các quyền sau:
   • Chụp ảnh để quét mã vạch và mã QR.
   • Truy cập vào internet từ thiết bị.
   • Truy cập vào Danh bạ.
   • Try cập cuộc gọi để ghi nhận khi kết thúc.
   • Thông báo.
 • Quý khách hàng hoàn toàn có thể ngừng cấp các quyền này thông qua việc cài đặt lại trên thiết bị. Tuy nhiên, ExcelCRM khuyến nghị khách hàng nên cung cấp đủ quyền ứng dụng yêu cầu để ứng dụng có thể hoạt động và vận hành đầy đủ các tính năng cần thiết phục vụ Quý khách hàng.

3. Phạm vi sử dụng thông tin

ExcelCRM cam kết sẽ chỉ sử dụng thông tin trong những trường hợp sau:
 • Quản lý và cấp quyền sử dụng các dịch vụ phần mềm mà ExcelCRM cung cấp cho khách hàng.
 • Liên lạc, thông báo cho khách hàng khi có cập nhật.
 • Gửi thông báo gia hạn dịch vụ khi khách hàng sắp hết hạn sử dụng dịch vụ.
 • Thực hiện các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ sau bán hàng.
 • Giải quyết các khiếu nại, thắc mắc.

4. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin của Quý khách hàng sẽ được lưu trữ trong suốt quá trình hoạt động của ExcelCRM.

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 • ExcelCRM cam kết luôn nỗ lực sử dụng những biện pháp tốt nhất để bảo mật thông tin của khách hàng nhằm đảm bảo những thông tin này không bị đánh cắp, tiết lộ ngoài ý muốn.
 • ExcelCRM cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin của khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào.