Chú ý: Đơn giá bên dưới được tính theo năm. Thêm 50% nếu mua theo tháng
Mô đun Nhóm Đơn giá
1 CRM Quản lý khách hàng 100,000 VNĐ/1 user/tháng
2 WEBFORM Quản lý khách hàng 10,000 VNĐ/1 webform/tháng
3 LƯU TRỮ Quản lý khách hàng 150,000 VNĐ/5 GB/tháng
4 THEO DÕI Quản lý khách hàng 50,000 VNĐ/tháng
5 CỔNG THÔNG TIN Quản lý khách hàng 50,000 VNĐ/tháng
6 HÓA ĐƠN Quản lý tài chính 100,000 VNĐ/tháng
7 BÁO GIÁ & ĐƠN HÀNG Quản lý tài chính 50,000 VNĐ/tháng
8 PHIẾU NHẮC NỢ Quản lý tài chính 50,000 VNĐ/tháng
9 KẾ TOÁN & GHI SỔ Quản lý tài chính 100,000 VNĐ/tháng
10 NGÂN SÁCH Quản lý tài chính 30,000 VNĐ/tháng
11 DỰ ÁN Quản lý tài chính 50,000 VNĐ/tháng
12 DÒNG TIỀN Quản lý tài chính 50,000 VNĐ/tháng
13 NHÀ CUNG CẤP Quản lý tài chính 50,000 VNĐ/tháng
14 BÁN LẺ - POS Quản lý bán hàng 50,000 VNĐ/tháng
15 WEBSHOP - FACEBOOK SHOP Quản lý bán hàng 50,000 VNĐ/tháng
16 KHO Quản lý kho FREE
17 KHO NÂNG CAO Quản lý kho 30,000 VNĐ/tháng
18 ĐA KHO Quản lý kho 30,000 VNĐ/1 kho/tháng
19 MÃ VẠCH Quản lý kho FREE
20 Callcenter Marketing - CSKH 100,000 VNĐ/tháng
21 ĐẶT LỊCH Quản lý lịch hẹn 100,000 VNĐ/tháng
22 ĐA CHI NHÁNH Quản lý hệ thống 50,000 VNĐ/1 chi nhánh/tháng
23 AUTOMATION Tự động hóa - Tùy biến Liên hệ

Bảng giá CRM (Automation)

Automation là gồm các modules sau:
  • Khách hàng
  • Tác vụ
  • Webform
  • Landing page
  • Đặt lịch
  • Lead scoring
  • Automation
Chú ý: Mua thêm module bán hàng cơ bản (gồm: hóa đơn + công nợ + kế toán cơ bản) là 200K/tháng
Auto03 (3K khách hàng) Auto10 (10K khách hàng) Auto30 (30K khách hàng) Auto50 (50K khách hàng)
- 1000K/tháng(nếu mua hàng năm)
- 1200K/tháng(nếu dưới năm)
* 2 users
- 1400K/tháng(nếu mua hàng năm)
- 1680K/tháng(nếu dưới năm)
* 3 users
- 2000K/tháng(nếu mua hàng năm)
- 2400K/tháng(nếu dưới năm)
* 3 users
- 2500K/tháng(nếu mua hàng năm)
- 3000K/tháng(nếu dưới năm)
* 3 users

* Mua thêm khách hàng, chi phí sẽ tính theo thang như bên dưới

Số lượng khách hàng Theo tháng Theo năm
3K 240K/tháng 200K/tháng
5K 360K/tháng 300K/tháng
10K 600K/tháng 500K/tháng
25K 1200K/tháng 1000K/tháng

* Mua dưới 01 năm, sẽ tăng phí trên tháng là 20%