Chú ý: Đơn giá bên dưới được tính theo năm. Thêm 50% nếu mua theo tháng
Mô đun Nhóm Đơn giá
1 CRM Quản lý khách hàng 100,000 VNĐ/1 user/tháng
2 WEBFORM Quản lý khách hàng 10,000 VNĐ/1 webform/tháng
3 LƯU TRỮ Quản lý khách hàng 150,000 VNĐ/5 GB/tháng
4 THEO DÕI Quản lý khách hàng 50,000 VNĐ/tháng
5 CỔNG THÔNG TIN Quản lý khách hàng 50,000 VNĐ/tháng
6 HÓA ĐƠN Quản lý tài chính 100,000 VNĐ/tháng
7 BÁO GIÁ & ĐƠN HÀNG Quản lý tài chính 50,000 VNĐ/tháng
8 PHIẾU NHẮC NỢ Quản lý tài chính 50,000 VNĐ/tháng
9 KẾ TOÁN & GHI SỔ Quản lý tài chính 100,000 VNĐ/tháng
10 NGÂN SÁCH Quản lý tài chính 30,000 VNĐ/tháng
11 DÒNG TIỀN Quản lý tài chính 50,000 VNĐ/tháng
12 NHÀ CUNG CẤP Quản lý tài chính 50,000 VNĐ/tháng
13 BÁN LẺ - POS Quản lý bán hàng 50,000 VNĐ/tháng
14 WEBSHOP - FACEBOOK SHOP Quản lý bán hàng 50,000 VNĐ/tháng
15 KHO Quản lý kho FREE
16 KHO NÂNG CAO Quản lý kho 30,000 VNĐ/tháng
17 ĐA KHO Quản lý kho 30,000 VNĐ/1 kho/tháng
18 MÃ VẠCH Quản lý kho FREE
19 EMAIL Marketing - CSKH 50,000 VNĐ/5000 emails/tháng
20 SMS Marketing - CSKH 500 VNĐ/1 sms
21 Callcenter Marketing - CSKH 50,000 VNĐ/tháng
22 ĐẶT LỊCH Quản lý lịch hẹn 100,000 VNĐ/tháng
23 ĐA CHI NHÁNH Quản lý hệ thống 50,000 VNĐ/1 chi nhánh/tháng
24 AUTOMATION Tự động hóa - Tùy biến Liên hệ